News

17.11.2014

Regels voor betreden natuurgebied SHUT

 

Het gebied ‘Shut’ valt onder de verantwoordelijkheid van Curaçao Airport Holding. Betreden van dit gebied via de toegangsweg of andere wegen, is beperkt tot personenwagens, motorfietsen, fietsen en wandelaars. Betreders kunnen worden geregistreerd door beveiligingspersoneel en/of surveillance-camera’s. Uw veiligheid en de veiligheid van het milieu en de natuur worden hierdoor zoveel mogelijk gewaarborgd.

 

REGELS
SHUT is uitsluitend te betreden voor recreatie en het beoefenen van visserij.
Het is vrij toegestaan om op het gebied sporten te beoefenen zoals mountainbiken, fietsen, off road motorrijden, wandelen of hiken.

Betreden geschiedt op eigen risico
Zorg voor voldoende drinkwater en EHBO-materialen
Houd er rekening mee dat het bereik van uw mobiele telefoon niet altijd optimaal is
Zorg er dus voor dat u altijd ten minste met twee personen aanwezig bent
Zorg dat uw thuisfront weet waar u bent en hoe laat u ongeveer weer thuis te verwachten bent

Uw veiligheid en de veiligheid van andere sporters in het gebied dient u ten alle tijden te waarborgen! U dient onregelmatigheden, oneigenlijk gebruik, gevaarlijk handelen en calamiteiten onmiddellijk te melden aan de beveiliging van Shut.

Openingstijden van Shut:
Maandag t/m vrijdag van 7:00 – 18:00
Zaterdag en zondag van 6:00 – 18:00

VERBODEN
Het is ten strengste verboden om in het bezit van vuurwapens, messen of andere bedreigende middelen te zijn. Dit geldt ook voor het bezit, gebruik of verhandelen van verdovende middelen of gestolen waar.

Het is ten strengste verboden om goederen, materialen of vloeistoffen die schadelijk zijn voor de natuur en het milieu te storten op land of in de zee.
Hieronder vallen o.a. maar niet uitsluitend:
- huisafval
- plastic
- beerputwater
- chemisch afval
- olie en olieproducten
- bouwafval
- kadavers

U dient deze regels nauwgezet op te volgen. Bij overtreding kan u de toegang tot Shut ontzegd worden zonder opgave van reden. Ongehoorzaamheid of ongeoorloofd handelen wordt vervolgd en bestraft.

Ideeën, klachten of opmerkingen kunt u mailen naar shut@ca-holding.com

 

Unique Investment Opportunities

Have a look at the airport layout and find out if there are opportunities for you and your company

Click the image or Click here