News

14.09.2011

De ruimte is de toekomst

De ruimte is de toekomst
Door Ellen Evenhuis

WiLLEMSTAD - "Curaçao wil en 'mag dit niet missen!"
Partner Ben Droste van Space Expedition Curaçao (SXC)
deed donderdagavond tijdens de Countdown Party in
Baoase Luxury Resort een dringend beroep op de regering
van Curaçao om het wetgevingskader tijdig in orde
te hebben. "Wetgeving... alstublieft... We gaan ervoor op
onze knieën", grapte hij.

 SXC wil commerciële ruimtevluchten uitvoeren vanaf luchthaven Hato. Zonder de 'spacewetgeving' zal SXC niet over de benodigde licentie kunnen beschikken om vanaf 2014 mensen mee te nemen in de ruimte. De initiatiefnemers zien zich in dat geval gedwongen het project op een andere locatie voort te zetten. Want dat SXC gaat vliegen, dat staat voor hen vast. Droste stelde tijdens de bijeenkomst het team van SXC voor, onder wie Harry van Hulten met wie het allemaal begon. "Een droom die waarheid wordt", aldus Van Hulten die van plan is zich volgend jaar te vestigen op het eiland. Andere teamleden zijn Michiel Mol (marketing/sales) en Maarten Elshove, belast met de juridische kanten van het project. Droste: "En natuurlijk de dames van het sales• en marketingteam." Verder bedankte hij partners Spigthoff, vanaf het eerste uur betrokken bij het project, en KPMG.

"Het jaar 2014 wordt anyhow gehaald", hield Droste de ruim honderd toehoorders voor. Zoals deze krant vrijdag reeds meldde is het zogenaamde 'wet-lease' contract met de Amerikaanse ruimtevliegtuigfabrikant XCOR getekend. SXC heeft daarmee het exclusieve recht van gebruik op het eerste exemplaar van het raketvliegtuig 'Lynx' dat momenteel in de fabriekshal van XCOR in de Mojave-woestijn te Californië wordt ontwikkeld. SXC streeft er naar dit jaar 50 tickets te verkopen. De teller staat nu op 34. "Richard Branson (van concurrent Virgin Galactic, red.) heeft inmiddels 450 tickets verkocht. We hebben dus nog een inhaalslag te maken." Wat heeft SXC nodig om te kunnen vliegen? Droste somde op: "Een vliegtuig, passagiers en Curaçao." Met dit laatste doelde
Droste op luchthaven- Hato, waarbij hij zijn dank uitsprak voor de steun van Curaçao Airport Holding-directeur Maurice Adriaens en Curaçao Airport Partners-directeur Albert Brun nero Wat verder nodig is van het
eiland is de benodigde wetgeving.

Een voorzet hiervoor werd riamens SXC reeds gedaan 400r 'space-law' professor Frans von der Dunk. "Zonder die wetten kunnen we niet vliegen", aldus
Droste die zich daarom rechtstreeks tot de aanwezige minister Nasser El Hakirn (Economische Ontwikkeling) richtte. "Minister El Hakirn, help ons om deze wetten erdoor te krijgen." Wat heeft SXC te bieden? "De 'branding' van Curaçao wereldwijd. Hightech activiteiten. Economische
activiteiten. Bovendien zal SXC maatschappelijk verantwoord en zo groen mogelijk opereren. We zullen biofuel gebruiken als dat mogelijk is en de C02 uitstoot compenseren." Verder onthulde Droste dat SXC gratis leerprojecten zal aanbieden aan alle leerlingen van groep 8. "Ieder kind zal worden betrokken bij specifieke natuurkundelessen. Curaçao wil en mag dit niet missen", aldus een
enthousiaste Droste.

Vervolgens nam JeffGreason, cee van XCOR, de microfoon over. "De ruimte vormt een ongelooflijk belangrijk onderdeel van en biedt ongelooflijk veel potentieel voor de economie van de planeet", zo stelde hij. SXC is de eerste wet-lease klant van XCOR. "We zien er naar uit dat te continUeren in de' toekomst. "We hebben twaalf jaar gewerkt aan het ontwerp van de Lynx. Het ruimteschip krijgt nu vorm op onze fabrieksvloer. Dit is het beste jaar in de geschiedeniS van XCOR." Greason kondigde aan dat het testvluchtprograrnma voor de Lynx volgend jaar begint. Andrew . Nelson, coo van XCOR, liet weten het een privilege te vinden met visionairs te mogen samenwerken. "Applaus voor de heren van Space Expedition Curaçao." Nelson ging in op de vraag wat de Lynx kan doen voor Curaçao. "Banen, groene technologie, ontwikkeling van de luchthaven en voordelen voor de jeugd: over vijf jaar beschikt Curaçao over de best opgeleide jonge bevolking van• de Cariben." Tot slot sprak minister El Hakim de aanwezigen toe. "Bij het bekijken van het masterplan voor onze luchthaven wilde ik een- fundamentele verandering aanbrengen, namelijk het huisve~ ten van 'space-industry' op. Curaçao. High tech en 'space experience'- activiteiten (spaceport, themamuseum, modem theater en onderwijsprogramma's) vallen binnen de formule van de Curaçaose Airport City. De plannen van SXC en XCOR vormen een geweldige visie voor dit eiland en voor het toerisme. We zullen hen helpen met het rondkomen van het juridisch kader. We geloven in dit project. De Taskforce Spaceport werkr hier al zes maanden aan. Het werk is bijna af Overheden werken nou eenmaal trager dan de ruimteluchtVaartindustrie", zo grapte hij. Om afte sluiten met: "Space Expedition Curaçao zal Curaçao als haar thuisbasis hebben."

Antiliaans Dagblad, woensdag, 7 september

Original article

Unique Investment Opportunities

Have a look at the airport layout and find out if there are opportunities for you and your company

Click the image or Click here