News

14.09.2011

Geïnteresseerden Ecopark

Curaçao potentiële hub voor Zuid-Amerika
Duitse projectontwikkelaars
geïnteresseerd in eco-park

WILLEMSTAD — De Duitseprojectontwikkelaar gespecialiseerd in de ontwikkeling van eco-parken, die in juli interesse heeft getoond in de ontwikkeling van het conceptplan van Curaçao Airport Holding (CAH) voor een eco-park op Hato, is nu voor een kennismakingsbezoek op Curaçao. CAH-directeur Maurice Adriaens heeft eind juli een eerdere ontmoeting met de Duitse ontwikkelaar in Nederland gehad waarbij een presentatie werd gegeven over Curaçao en het bestaande concept.

CAH heeft in samenwerking met Bluerise, een Nederlands technologiebedrijf dat nauw verbonden is aan de Technische Universiteit (TU) Delft, een conceptplan laten ontwikkelen door een team van vier Master-studenten van de TU Delft. Adriaens licht toe dat de ligging van Curaçao als aantrekkelijk wordt ervaren waarbij het eiland, mocht het tot een overeenkomst komen, als potentiele ‘etalage’ (springplank) naar de Zuid-Amerikaanse markt wordt overwogen.

Het bedrijf heeft vandaag tevens nog andere mogelijkheden geopperd in mogelijke samenwerking met Curaçao. Behalve zijn specialisme binnen ontwikkeling van ecoparken, is het tevens gespecialiseerd in de ontwikkeling van eenlogistiek systeem op de Duitse auto-onderdelenindustrie. “Zij hebben daar een systeem voor ontwikkeld dat tot in de puntjes is geregeld waardoor de onderdelen overal ter wereld efficiënt, snel en op tijd geleverd kunnen worden”, aldus Adriaens.

Hij zegt dat de tendens op de Zuid-Amerikaanse markt zodanig is dat er steeds meer export uit deze regio wordt verwacht en dat deze markt binnen de logistiek daarvan nog onervaren is. “Zij zouden, volgens de door ons gestelde voorwaarden, contractueel vastgelegd, het eco-park kunnen ontwikkelen. De voorwaarden zouden onder andere zijn dat ons ontwerp wordt uitgevoerd en dat bijvoorbeeld Bluerise bij het project betrokken blijft. De overheid zou dan een keuze hebben om zich wel of niet met aandelen in te kopen”, aldus Adriaens.

Medio augustus werd op het Economen Platform over de ontwikkelingen binnen de logistieke sector, in de Centrale Bank, een uiteenzetting gegeven door Henry van der Kwast over de mogelijke ontwikkeling van Curaçao tot hub waarbij hij heeft gemeend dat een hub ‘die puur op overslag, dus op vervoer is gebaseerd en niet productof consument-gerelateerd’ geen daadwerkelijke boost op zou kunnen leveren in het genereren van vreemde valuta of werkgelegenheid.

“Als men al zonodig een hub wil, zou men een multinational naar het eiland toe moeten trekken met producten die op wereldwijd niveau afgenomen worden”, aldus Van der K wast van Maduro Holding die het voorstel van een vestiging van een Chinees auto-onderdelenproject, dat een aantal jaren geleden werd geopperd en dat nog steeds niet gematerialiseerd is, voorstaat.
 

Amigoe, maandag 5 setember 2011

Original article
 

Unique Investment Opportunities

Have a look at the airport layout and find out if there are opportunities for you and your company

Click the image or Click here